News

สือนะ ดีสะเอะ : ผลักดันสิทธิในเวทีสหประชาชาติ

News and blogs |

Click here to read in English

ในเดือนพฤศจิกายน นักกิจกรรมชนกลุ่มน้อยได้รวมตัวกันกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเข้าร่วมการประชุมในเวทีสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชกลุ่มน้อย เพื่อส่งเสียงถึงปัญหาที่พวกเขาต้องเผชิญ หนึ่งในนักกิจกรรมชนกลุ่มน้อยที่เข้าร่วมในเวทีสหประชาชาติครั้งนี้ คือ คุณสือนะ ดีสะเอะ อุปนายกสมาคมคนพิการภาคใต้ ซึ่งเป็นสมาคมที่ทำงานประเด็นคนพิการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย พื้นที่ที่ชาวมลายูมุสลิมเป็นชุมชนส่วนใหญ ต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็เป็นชนกลุ่มน้อยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

เธอได้เข้าร่วมการประชุมในเวทีสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชกลุ่มน้อย ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นการเดินทางครั้งแรกของเธอในยุโร และยังเป็นครั้งแรกในการทำงานรณรงค์ในระดับสากล รับชมวิดีโอนี้เพื่อรับฟังข้อเสนอของเธอจากกรุงเจนีวา 

คุณสือนะดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคม ละเป็นผู้นำในกิจกรรมหลายอย่างในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เธออาศัยอยู่ จังหวัดยะลา ปัตตาน นราธิวา และสี่อำเภอของจังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดชายแดนภาคใตที่อยู่ติดชายแดนไทย-มาเลเซี และเป็นดินแดนดั้งเดิมของชาวมุสลิมที่พูดภาษามลายูปัตตาน ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อและความด้อยพัฒนาของภูมิภาคนี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนพิการที่อาศัยอยู่ที่นี่มากกว่ากลุ่มอื่น 

คนพิการชาวมลายูมุสลิมต้องเผชิญกับผลกระทบในหลายมิติพร้อมกัน ทั้งจากการนับถือศาสนาและการใช้ภาษาที่เป็นส่วนน้อยของประเทศ และเผชิญกับการละเมิดสิทธิอย่างกว้างขวางตั้งแต่ด้านสุขภาพไปจนถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง ผู้หญิงพิการมลายูมุสลิมถูกทำให้เปราะบางเป็นพิเศษ เนื่องจากการเลือกปฏิบัติในหลายรูปแบบที่ทับซ้อนกันบนพื้นฐานของเพศ ชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา และความพิการ กิจกรรมต่างที่สมาคมคนพิการภาคใต้ดำเนินการตั้งแต่การรณรงค์ไปจนถึงการฝึกอบรม มีเป้าหมายเพื่อปกป้องสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

คุณสือนะเกิดมาพร้อมกับความพิการทางร่างกาย เธอได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์สนับสนุนประเด็นคนพิการมานานหลายปี ส่วนใหญ่เป็นการเยี่ยมเยียนคนพิการในชุมชน จัดกิจกรรม แจกจ่ายความช่วยเหลือ และทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อผลักดันและริเริ่มโครงการสำหรับคนพิการในพื้นที่ เธอยังได้จัดทำฟาร์มขนาดเล็กและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่บ้านของเธอ ซึ่งพิการในพื้นที่สามารถมาเรียนรู้วิธีการซ่อมอุปกรณ์ช่วยเหลือ ปลูกผัก ทำอาหาร และเพิ่มทักษะในการสร้างรายได้อื่น น่าประหลาดใจที่เธอทำงานทั้งหมดนี้นอกเวลา ในขณะทีงานหลักของเธอคือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายบริหารที่สำนักงานรัฐบาลท้องถิ่น 

‘รับชมวิดีโอสัมภาษณ์

Photo: Screenshot from the video.

Sign up for our newsletter to get the latest news about minorities and indigenous peoples from around the world.

Comments are closed.
Share this content

Related content
Advocacy statements
Documentary films
Events
News and blogs
News from our projects
Press releases
Statements
Programmes
Publications
+ VIEW MORE