News

EVENT: Untold stories of Turkish minorities and endangered languages

Events |

Magyar leírás alább.

Join us on a captivating journey at Bem Mozi through the MARC (Minorities, Accountability, Rights, and Collaboration) programme of Minority Rights Group, where we delve into the untold stories of Turkish minorities and endangered languages. The entrance is free of charge! Join us on 12 June between 3:45 PM and 5:45 PM. All short films are in the local language with English subtitles.

One of our featured films tells the tale of Sevim Yalıncakoğlu, a fearless 43-year-old accountant who leads a congregation of Alevi people in the heart of Istanbul. Against societal pressures and attempts to assimilate Alevi culture, Sevim stands strong, determined to restore Alevism to its authentic roots. Her unwavering activism brings about transformation as she fights for Alevi’s rights and emerges as a spiritual leader, spreading the message of equality.

In another short film, we travel back to the 1980s in Turkey and witness the forbidden power of the Kurdish language and music. The movie shows the tension as soldiers attempt to silence the music at a wedding, only to be overcome by the echoes of Kurdish melodies from a neighbouring village across the Syrian border. This poignant film sheds light on the ongoing struggles faced by Kurdish communities and their steadfast resilience in preserving their cultural identity.

Explore the daily routine of an elderly Hemshin grandmother living in a remote village in Hopa, Turkey, in another captivating short film. As urbanization and migration take their toll, she and her daughter enjoy some quiet moments of making yoghurt, collecting eggs, and conversing in the Hemshin language. Witness the profound impact of societal changes on culture and language through the eyes of Elmas, the film’s protagonist.

Karin, a young Armenian woman with a disability, navigates through the challenges of Istanbul. Losing her mother at a young age, Karin finds solace and passion in swimming. Through her unwavering determination, she overcomes societal barriers and has a profound impact as a minority woman.

‘Anybody Hear Me’ is a poignant exploration of the Kirmancki dialect of Kurdish, teetering on the edge of extinction. A heartbreaking story of a grandmother and her grandson, who struggle to communicate in their native language. Experience the profound consequences of losing a mother language and the vital importance of preserving cultural heritage.

At Bem Cinema, these powerful films illuminate the plight and resilience of minority communities in Turkey, shedding light on their cultural struggles and the urgent need for change.

The programme is funded by the European Union, under the MARC Minorities, Accountability, Rights and Cooperation (NEAR-TS2020419-94) programme and organised by Minority Rights Group, an international organisation working to secure the rights of ethnic, religious and linguistic minorities around the world.

More info

*

Csatlakozz hozzánk egy utazásra a Bem Mozi-ban, ahol a Minority Rights Group MARC (Minorities, Accountability, Rights, and Collaboration) projektjének részeként felfedezzük a törökországi kisebbségek és veszélyeztetett nyelvek elhallgatott történeteit. A belépés ingyenes! Csatlakozz hozzánk június 12-én 15:45 – 17:45 óra között. Minden filmet eredeti nyelven vetítünk, angol felirattal.

Az egyik bemutatott rövidfilmünk Sevim Yalıncakoğlu történetét meséli el. Sevim, egy bátor 43 éves könyvelő, aki egy alevi közösséget vezet Isztambul szívében. Társadalmi nyomások és az alevi kultúra asszimilációjának kísérletei ellenére Sevim kitart és eltökélten igyekszik visszavezetni az alevi hitet gyökereihez. Kitartó aktivizmusa átalakuláshoz vezet, ahogy az alevi jogokért küzd és spirituális vezetővé válik, terjesztve az egyenlőség üzenetét.

Egy másik rövidfilmben visszautazunk a 80-as évek Törökországába, és szembesülünk a kurd nyelv és zene tiltott erejével. A film bemutatja a feszültséget, ahogy a katonák megpróbálják elnémítani a zenét egy esküvőn, csak hogy meghallják a szíriai határon túl lévő kurd falu dallamainak kíséretét. Ez a megható film rávilágít a kurd közösségek általános küzdelmeire és az elszántásgra, hogy megőrizzék ősi kulturális identitásukat.

Fedezd fel egy távoli Hopai faluban élő idős hemşin nagymama mindennapjait egy másik rövidfilmben. Ahogy az urbanizáció és a migráció hatására változik a környezet, ő és lánya a csendes pillanatokban joghurtot készítenek, tojást gyűjtenek és hemşin nyelven beszélgetnek. Megismerhetjük a társadalmi változásokat a kultúrára és nyelvre gyakorolt hatásán keresztül Elmas, a film főhősének szemszögéből.

Karin története bemutatja egy fiatal örmény nő inspiráló utazását, aki fogyatékossággal élve küzd az isztambuli kihívásokkal. Korán elveszítve édesanyját, Karin megtalálja lelki támaszát és szenvedélyét az úszásban. Tanúi lehetünk elszánt kitartásának, ahogy kisebbségi nőként legyőzi a társadalmi akadályok.

Az “Anybody Hear Me” a kihalás szélén álló kirmancki kurd dialektus megrendítő bemutatása. Szívszorító történet egy nagymamáról és unokájáról, akiknek küzdelmet jelent, hogy anyanyelvükön kommunikáljanak. Megtapasztalhatjuk az anyanyelv elvesztésének mélyreható következményeit és a kulturális örökség megőrzésének létfontosságú jelentőségét.

A Bem Mozi-ban bepillantást nyerhetsz a törökországi kisebbségi közösségek helyzetére, rávilágítva kulturális küzdelmeikre és az azonnali változás szükségességére.

A programot az Európai Unió finanszírozza a MARC Minorities, Accountability, Rights and Cooperation (NEAR-TS2020419-94) projekt keretében, és a Minority Rights Group nemzetközi szervezet szervezi, amely az etnikai, vallási és nyelvi kisebbségek jogainak biztosításáért dolgozik világszerte.

További információ

Image: Still from ‘Ana’. Credit: Deniz Barış Narlı.

Sign up for our newsletter to get the latest news about minorities and indigenous peoples from around the world.

European flagThis content represents the views of Minority Rights Group only and is its sole responsibility. The European Union does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

Share this content

Related content
Advocacy statements
Documentary films
Events
Key legal cases
News and blogs
News from our projects
Press releases
Statements
Programmes
Publications
+ VIEW MORE