Ezidis

Ezidis

Ezidis Turkey Yezidis |

Yezidis (Ezidis)

Profile Yezidis (also called Ezidis) adhere to a non-monotheist religion of ancient origin in the Middle East. Yezidis emphasize their…