Southeast Asia

Southeast Asia

สือนะ ดีสะเอะ : ผลักดันสิทธิในเวทีสหประชาชาติ

Click here to read in English ในเดือนพฤศจิกายน นักกิจกรรมชนกลุ่มน้อยได้รวมตัวกัน ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเข้าร่วมการประชุมในเวทีสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนกลุ่มน้อย เพื่อส่งเสียงถึงปัญหาที่พวกเขาต้องเผชิญ หนึ่งในนักกิจกรรมชนกลุ่มน้อยที่เข้าร่วมในเวทีสหประชาชาติครั้งนี้ คือ คุณสือนะ ดีสะเอะ อุปนายกสมาคมคนพิการภาคใต้ ซึ่งเป็นสมาคมที่ทำงานประเด็นคนพิการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย พื้นที่ที่ชาวมลายูมุสลิมเป็นชุมชนส่วนใหญ่…

เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน จากโครงการ Inclusive Peacebuilding in Thailand’s Southern Border Provinces ประจำปี 2566

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดภาษาอังกฤษ  วัตถุประสงค์  องค์กรสิทธิมนุษยชนเพื่อชนกลุ่มน้อยระหว่างประเทศ (Minority Rights Group หรือ MRG) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมระดับท้องถิ่นซึ่งทำงานสนับสนุนสิทธิของชนกลุ่มน้อยหรือคนชายขอบเพื่อการพัฒนาและยกระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย …