Rusijoje mažumų ir tenykščių tautų apsaugai nedelsiant reikalingos teisinės ir politikos reformos

25 November 2014

Rusijos Federacijoje išankstinės rasinės nuostatos ir vis augantis priekabiavimas prie mažumų bei tenykščių gyventojų pabrėžia būtinybę nedelsiant imtis priemonių, kurios skatintų mažumų ir tenykščių tautų teises, savo naujoje ataskaitoje, kuri šiandien buvo pristatyta per Jungtinių Tautų (JT) Mažumų reikalų forumą Ženevoje, sako mažumų teises ginanti organizacija „Minority Rights Group Europe“.

Ataskaita „Mažumų ir tenykščių tautų teisių apsauga Rusijos Federacijoje: iššūkiai ir keliai į priekį“ (Protecting the Rights of Minorities and Indigenous Peoples in the Russian Federation: Challenges and Ways Forward) suteikia „progą išsamiai pažvelgti į esmines sąlygų variacijas ir pagarbą skirtingų etninių, lingvistinių, religinių ir vietos bendruomenių teisėms, taip pat apžvelgia pagrindines kliūtis, trukdančias efektyviai užtikrinti mažumų bei tenykščių tautų teises“ Rusijos Federacijoje.

„Mūsų tyrimo rezultatai rodo, kad išankstinės rasinės nuostatos vis labiau normalizuojamos – pradedant nepasitikėjimu tam tikromis etninėmis grupėmis ir baigiant rasistinėmis atakomis bei neapykantos nusikaltimais“, – teigia „Minority Rights Group“ (MRG) Rusijos programų koordinatorė Darja Aleksejeva.

Anot teisių organizacijos, didžiausią neapykantos pavojų patiria tokios itin marginalizuotos grupės kaip migruojantys darbininkai, romai ir kitos „matomos“ mažumos. Aukomis dažniausiai tampa žmonės, kilę iš Centrinės Azijos bei Kaukazo, nors kartais puldinėjami ir afrikiečiai, kinai bei kitų tautybių atvykėliai.

Tenykštės tautos toliau kenčia nuo žemų pragyvenimo standartų. Nors tenykščių bendruomenių žemes įstatymai gina nuo gamtinių išteklių gavybos pramoniniais tikslais, tikrovėje šių įstatymų retai paisoma. Labiausiai neramina tai, kad šioms bendruomenėms pamėginus atkreipti dėmesį į šias problemas tarptautiniu mastu, jos sulaukia bauginimų. Neseniai aštuoniems tenykščių bendruomenių atstovams, iš Rusijos Federacijos vykusiems į JT tenykščių tautų konferenciją Niujorke, fizinio užpuolimo ir administracinio įsikišimo priemonėmis buvo sutrukdyta įsėsti į lėktuvą.

„Turint galvoje Rusijos įvairovę, vyriausybė socialinę sanglaudą laiko imperatyvu, – teigia D. Aleksejeva. – Tačiau įvairovę laikant potencialiai žalingu dalyku stabilumui, užuot vertinus ją kaip socialinio turto formą, marginalizacija gali dar labiau didėti“.

Dauguma turi mažai galimybių suprasti mažumų ir tenykščių tautų rūpesčius bei interesus, nes žiniasklaida pati kursto netolerancijos ir ksenofobijos jausmus. Tokie pavyzdžiai, kaip masinio  migrantų sulaikymo po Biriulevo riaušių filmavimas, sudaro įspūdį, kad jėgos veiksmai prieš migrantus yra būtini Rusijos apsaugai nuo užsieniečių. Internete taip pat platinamos rasistinės ir neapykantą kurstančios kalbos.

Policijos pareigūnai, kaip ir plačioji visuomenė, dažnai vadovaujasi giliai įsišaknijusiu nusistatymu prieš tam tikrų grupių narius. Kai kurie tyrimo metu apklausti mažumų atstovai kalbėjo apie etninį diferencijavimą. Kitos piktnaudžiavimo formos varijavo nuo savavališkų suėmimų iki bauginimo, smurtavimo, grasinimų, neteisėtų apieškojimų ir kyšių reikalavimo. Mažumų moterys yra itin pažeidžiamos tam tikroms smurto formoms. Neseniai priimtos įstatymų pataisos iki šiol bendros padėties nepagerino.

Pasak vieno advokato, ginančio ataskaitoje minėtus migrantus, savavališki sulaikymai yra opiausia problema, kylanti šiai pažeidžiamai grupei, ir ji turi neigiamą poveikį tiek vidaus, tiek užsienio migrantams. Tačiau tai ne tik migrantams kylanti problema. Nuo savavališkų suėmimų kenčia ir tokios etninės grupės kaip čečėnai – kartais jie sulaikomi pasitelkus suklastotus kaltinimus. Taip pat užfiksuota atvejų, kai čečėnai už tą patį nusižengimą buvo teisiami du kartus.

Minėta ataskaita taip pat išryškina esminius Rusijos Federacijos priimtus įstatymus, kurie turėtų garantuoti didesnę pagarbą mažumų ir tenykščių bendruomenių teisėms, bet iki šiol nėra įgyvendinti ir yra nepakankami paminėtiems iššūkiams išspręsti. Norint apsaugoti mažumas ir tenykščius gyventojus Rusijoje, būtina priimti ir įgyvendinti griežtas priemones, skleisti informaciją apie visai Rusijos visuomenei kylančias problemas ir skatinti pagarbų jos grupių sambūvį.

Pastabos redaktoriams

Interviu galimybės:

  • Darja Aleksejeva, Rusijos programų koordinatorė (taip pat kalbanti rusų k.)
  • Neilas Clarke`as, „Minority Rights Group Europe“ direktorius
  • Minority Rights Group Europe“ Rusijos Federacijoje vykdo 2 metų programą, kuria siekiama sustiprinti pilietinės visuomenės organizacijas, dirbančias su mažumomis ir tenykštėmis bendruomenėmis, stebėti žmogaus teisių padėtį Rusijoje ir efektyviai bendrauti su vyriausybės tarpininkais vietos ir nacionaliniu lygiu.
  • „Minority Rights Group International“ yra didžiausia tarptautinė žmogaus teisių organizacija, dirbanti tam, kad užtikrintų etninių, religinių ir kalbinių mažumų bei tenykčių gyventojų teises. Mes bendradarbiaujame su daugiau kaip 150 partnerių daugiau kaip 50-yje šalių.

Dėl interviu prašome kreiptis į MRG spaudos tarnybą.