Steidzami nepieciešams veikt tieslietu un politikas reformas minoritāšu un vietējo tautu aizsardzībai Krievijā

25 November 2014

Krievijas Federācijā aizvien pieaugošie rasu aizspriedumi un minoritāšu un vietējo tautu vajāšanas izceļ nepieciešamību steidzami veikt pasākumus, lai uzlabotu minoritāšu un vietējo tautu tiesības, ANO foruma par minoritāšu jautājumiem laikā šodien Ženēvā izplatītajā jaunajā ziņojumā norāda „Minority Rights Group Europe”.

Ziņojums Protecting the Rights of Minorities and Indigenous Peoples in the Russian Federation: Challenges and Ways Forward („Aizstāvot minoritāšu un vietējo tautu tiesības Krievijas Federācijā: Izaicinājumi un Ceļi uz priekšu”) sniedz plašu ieskatu būtiskajās atšķirībās apstākļos un cilvēktiesību ievērošanā starp dažādām etniskajām, lingvistiskajām, reliģiskajām un vietējo tautu kopienām, kā arī pārskatu par galvenajiem šķēršļiem, kas traucē efektīvai minoritāšu un vietējo tautu tiesību ievērošanai Krievijas Federācijā.

„Mūsu atklājumi liecina, ka rasu aizspriedumi kļūst par aizvien normālāku parādību – sākot ar neuzticību pret dažām etniskām grupām un beidzot ar rasistiski motivētiem uzbrukumiem un naida noziegumiem,” teica MRG Krievijas programmu koordinatore Darja Aleksejeva.

It īpaši, tādas sociāli ļoti atstumtas grupas kā imigrantu viesstrādnieki, čigāni un citas „redzamas” minoritātes ir visvairāk pakļautas naida riskam, uzskata tiesību aizsardzības organizācija. Upuri visbiežāk ir Centrālāzijas un kaukāziešu izcelsmes, kaut arī reizēm starp viņiem ir arī afrikāņi, ķīnieši un citi.

Vietējās tautas arī turpina ciest no zemā dzīves līmeņa. Kaut arī vietējo tautu apdzīvotās zemes likums aizsargā pret dabas resursu izmantošanu rūpnieciskos nolūkos, tas reti atspoguļojas realitātē. Vissatraucošākais ir tas, ka šo kopienu mēģinājumi pievērst starptautiskās sabiedrības uzmanību noved pie iebiedēšanas incidentiem. Nesen astoņiem vietējo tautu delegātiem, kas bija ceļā no Krievijas Federācijas uz ANO vietējo tautu konferenci Ņujorkā tika neļauts paspēt uz viņu avioreisiem, izmantojot fizisku vardarbību un administratīvu iejaukšanos.

“Ņemot vērā Krievijas daudzveidību, sociālo vienotību valdība uzskata par imperatīvu,” norādīja Aleksejeva. “Attiekšanās pret daudzveidību kā pret potenciāli kaitīgu stabilitātei, nevis tās uzskatīšana par sabiedrības bagātības formu, var novest pie vēl lielākas sociālās atstumtības.”

Vairākumam ir maz iespēju izprast minoritāšu un vietējo tautu bažas un intereses, jo mediji veicina tolerances trūkuma un ksenofobijas pieaugumu. Tādi gadījumi kā televīzijā demonstrētā migrantu masveida arestēšana pēc Birjuļovas nemieriem rada pārliecību, ka pret imigrantiem vērsta vardarbība ir nenovēršama rīcība krievu aizstāvībai pret ārzemniekiem. Rasistiski, iekvēlinoši uzsaukumi tiek arī izplatīti caur internetu.

Policijas virsniekus, tāpat kā plašāku sabiedrību, bieži ietekmē dziļi iesakņojušies apspriedumi pret konkrētu grupu pārstāvjiem. Dažu minoritāšu pārstāvji, ko intervēja ziņojuma autori, norādīja uz etnisko profilēšanu, kamēr citi pāridarījumi robežojas no patvaļīgas aizturēšanas līdz iebiedēšanai, vardarbībai, draudiem, nelegālām kratīšanām un kukuļu izspiešanām. Īpaši ievainojamas pret dažām pāridarījumu formām var būt minoritāšu sievietes. Nesenās izmaiņas likumdošanā līdz šim nav novedušas pie vispārējās situācijas uzlabošanās.

Kā ziņojuma autoriem izteicies advokāts, kurš aizstāv migrantus, patvaļīgas aizturēšanas ir visakūtākā problēma, kas ietekmē šo nepasargāto grupu, un tām ir nelabvēlīga ietekme gan uz iekšzemes, gan ārvalstu migrantiem. Šis nav jautājums, kas ir aktuāls tikai migrantiem, tādas etniskās grupas kā čečeni ir pakļauti patvaļīgām aizturēšanām – reizēm balstoties uz safabricētām apsūdzībām. Tiek ziņots arī par gadījumiem, kad čečeni par vienu un to pašu noziegumu tiek tiesāti divreiz.

Ziņojumā arī izceltas daudzas būtiskas Krievijas Federācijas pieņemtās likumdošanas sastāvdaļas, kam būtu jāgarantē lielāka cieņa pret minoritāšu un vietējo tautu tiesībām, taču tās ir vēl tikai jāīsteno dzīvē, turklāt arī kļūst aizvien nepietiekamākas, ņemot vērā daudzos iepriekšminētos izaicinājumus. Minoritāšu un vietējo tautu aizsardzībai Krievijā ir nepieciešama stingru pasākumu apstiprināšana un īstenošana, lai vairotu izpratni par problēmām, kas skar visu Krievijas sabiedrību, un veicinātu tās kopienu mierīgu līdzāspastāvēšanu.

Piezīmes redaktoriem

  • Minority Rights Group Europe īsteno 2 gadu programmu Krievijas Federācijā. Lai stiprinātu Civilās sabiedrības organizāciju (CSO) kapacitāti, strādājot ar minoritātēm un vietējām tautām, lai novērotu cilvēktiesību ievērošanas līmeni Krievijā un efektīvi strādātu ar valdības amatpersonām vietējā un nacionālajā līmenī.
  • Minority Rights Group International ir vadoša starptautiska cilvēktiesību organizācija, kas strādā, lai nodrošinātu etnisko, reliģisko, lingvistisko minoritāšu un vietējo tautu tiesību ievērošanu. Mēs sadarbojamies ar vairāk nekā 150 partneriem vairāk nekā 50 valstīs.
  • Interviju iespējas:
    • Darja Aleksejeva, Krievijas programmu koordinatore (arī krieviski)
    • Nīls Klārks, Minority Rights Group Europe izpilddirektors

Lai organizētu intervijas, lūdzu, sazinieties ar MRG preses dienestu.