Publications

Unutmak mı Asimilasyon mu? Türkiye’nin Eğitim Sisteminde Azınlıklar

Publication |
Unutmak mı Asimilasyon mu? Türkiye’nin Eğitim Sisteminde Azınlıklar

Azınlıklar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi olan 1923 yılından bugüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda öngörülen “devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne” yönelik bir tehdit olarak algılanmıştır. Bu düşünce, nesillerdir azınlıkların Türkiye’de eğitim hakkını da içeren temel haklarına erişimleri üzerinde derin bir etki yaratmıştır.

Azınlık gruplarına mensup birçok kişi Türkiye’deki eğitim sisteminin kendilerini asimile etmeye çalıştığı hissini paylaşmaktadır. Türk kimliği ve milliyetçiliği temel değerler olarak teşvik edilirken, farklı azınlık kültürleri, tarihleri ve dinleri yok sayılmaktadır. Azınlık gruplarına mensup çocuklar, karşılaştıkları ayrımcılık, taciz ve aşağılama nedeniyle, çoğu zaman kendi etnik ve dinsel kimliklerini saklamaktadır.

Türkiye, konuyla ilgili birçok uluslararası sözleşmeyi onaylamış olmakla birlikte, azınlık hakları ve azınlıkların eğitim hakkı ile ilgili hükümlere çekinceler koymuştur. Avrupa Birliği katılım sürecinin Türkiye’deki azınlıkların eğitim hakları üzerinde birtakım olumlu etkileri olmuş ise de, daha atılması gereken çok adım vardır. Bu rapor için birçok öğretmen ve azınlık STK’sı çalışanı ile söyleşi yapılmış; bu söyleşilerde eğitim alanında dil, din ve ayrımcılık meseleleri ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Rapor, Türkiye’ye ve AB’ye yönelik bir dizi ayrıntılı tavsiye ile sona ermektedir.

Price: £5.95

For more information on MRG’s publications, please contact publications@minorityrights.org

Filed Under: Middle East, Turkey
Share this content

Related Content
Documentary Films
Events
News and blogs
News from our projects
Press Releases
Statements
Advocacy Statements
Law and legal cases
What we do
Publications
+ VIEW MORE