Enakost pri dostopu do pravnega varstva: Odprava ovir za Rome pri uveljavljanju njihovih pravic v primerih diskriminacije

6 March 2024

To poročilo vsebuje pregled in vpogled v diskriminacijo, s katero se soočajo pripadniki romskih skupnosti v Sloveniji in na Slovaškem, ter opisuje strategije za zagotavljanje pravnih sredstev. Poleg ozaveščanja javnosti o diskriminaciji Romov v teh državah to poročilo vsebuje tudi oris rezultatov terenskega dela, ki so ga leta 2023 opravili usposobljeni romski mediatorji v okviru projekta “Promoting Roma Equality in Slovenia and Slovakia – PRESS”, ki ga financira Evropska komisija, vodijo pa Minority Rights Group Europe (MRGE), Center za državljanske in človekove pravice (Poradňa pre občanske a ľudské práva, Slovaška) in EPEKA (Slovenija). To poročilo, ki temelji na neposrednih pričevanjih ljudi iz različnih romskih skupnosti, vsebuje podrobno analizo vrste diskriminatornih praks, ki razkrivajo sistemske oblike anticiganizma na različnih področjih javnega življenja, vključno z delovnim mestom, javnim prevozom, izobraževanjem in zdravstvom, ter povzema pravno delo, ki so ga opravili angažirani pravni strokovnjaki.

Poročilo temelji na praktičnem delu, opravljenem z ozaveščanjem in zagotavljanjem pravne pomoči v sodelovanju s poklicnimi pravniki v obeh državah. Ta praktična spoznanja bi lahko pomenila pomemben precedens v procesu doseganja dostopa do pravnega varstva za Rome v Sloveniji in na Slovaškem. Poročilo vsebuje tudi neprecenljiva priporočila oblastem in ustreznim organom, zlasti organom za enakost na Slovaškem in v Sloveniji.

To poročilo bo zanimivo za pravne strokovnjake, strokovnjake za zagovorništvo, aktiviste, raziskovalce in zainteresirane strani na področju človekovih pravic, ki želijo poglobiti svoje razumevanje pravic Romov v Vzhodni Evropi. Dejanski primeri diskriminacije, ki so nazorno opisani v tem poročilu, in mehanizmi, opisani v njem, kažejo, da je dostop do pravnega varstva za romske skupnosti mogoče uspešno doseči. Predlagana priporočila bodo pomembna za državne organe, ki si prizadevajo za boj proti diskriminaciji ne le na Slovaškem in v Sloveniji, temveč po vsej vzhodni Evropi.

Ta vsebina je bila objavljena v okviru programa “Spodbujanje enakosti Romov v Sloveniji in na Slovaškem” (PRESS). Preberite več >

Prenesi (v slovenščini, PDF)
Prenesi (angleščina, PDF)
Prenesi (slovaško, PDF)

Author(s)

Štefan Ivanco

Štefan Simončič

Andrea Spitálszky

Legal Programmes Coordinator

Minority Rights Group