News and blogs |

สือนะ ดีสะเอะ : ผลักดันสิทธิในเวทีสหประชาชาติ

Click here to read in English ในเดือนพฤศจิกายน นักกิจกรรมชนกลุ่มน้อยได้รวมตัวกัน ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเข้าร่วมการประชุมในเวทีสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนกลุ่มน้อย เพื่อส่งเสียงถึงปัญหาที่พวกเขาต้องเผชิญ หนึ่งในนักกิจกรรมชนกลุ่มน้อยที่เข้าร่วมในเวทีสหประชาชาติครั้งนี้ คือ คุณสือนะ ดีสะเอะ อุปนายกสมาคมคนพิการภาคใต้ ซึ่งเป็นสมาคมที่ทำงานประเด็นคนพิการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย พื้นที่ที่ชาวมลายูมุสลิมเป็นชุมชนส่วนใหญ่…