No translations available

MRG เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมถ่ายภาพ Youth Peace Photography Workshop ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

20 Mar 2024

We are no longer accepting applications for this opportunity.

Click here to see all open opportunities.

ชื่อ

MRG เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมถ่ายภาพ Youth Peace Photography Workshop ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

MRG เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมถ่ายภาพ Youth Peace Photography Workshop ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ขอเชิญเยาวชนอายุ 18-30 ปี ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมอบรมการถ่ายภาพสำหรับเยาวชน เพื่อสื่อสารประเด็นพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นโดยองค์กร Minority Rights Group International (MRG) ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2567 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

หากคุณสนใจเกี่ยวกับการใช้ศิลปะเพื่อสันติภาพ การสื่อสารผ่านภาพถ่าย (Photojournalism) และการต่อสู้โดยปราศจากความรุนแรง (Non-Violent Resistance) การอบรมครั้งนี้จะพาคุณไปรู้จักพลังของกล้องถ่ายรูปและการสื่อสารผ่านภาพถ่าย เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่มีความรุนแรงต่อเนื่องยาวนาน และเป็นเครื่องมือนำทางสังคมไปสู่การสร้างความเข้าใจและสันติภาพ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานสำหรับการถ่ายภาพ และเพิ่มความคุ้นเคยกับการใช้งานกล้องถ่ายรูป

วิทยากรสำหรับการอบรมครั้งนี้ นำโดย REALFRAME กลุ่มช่างภาพข่าวและสารคดีที่ทำงานประเด็นสิทธิมนุษยชน สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ภาพถ่ายเป็นเครื่องมือหลักในการบอกเล่าเรื่องราว รวมถึงนำเสนอเนื้อหาและบทความประกอบ เพื่อนำไปสู่การตั้งคำถาม ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ระยะเวลา

  • 28 มีนาคม 2567: เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมถ่ายภาพ
  • 30 เมษายน 2567: ปิดรับสมัคร
  • 8 พฤษภาคม 2567: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  • 18 – 20 พฤษภาคม 2567: อบรมการถ่ายภาพ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มอ. ปัตตานี
  • 21 พฤษภาคม – 21 กรกฎาคม 2567: ผู้เข้าร่วมจะได้รับแบบฝึกหัดพร้อมกล้องถ่ายรูปไปใช้ในการฝึกทักษะการถ่ายภาพเป็นระยะเวลา 1 เดือน แล้วส่งผลงานให้วิทยากร และเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย
  • 22 – 27 กรกฎาคม 2567: ส่งผลงาน
  • 28 กรกฎาคม 2567: พบปะกับวิทยากรผ่านแฟลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาทักษะต่อไป
  • 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2567: แก้ไขผลงาน และส่งผลงานรอบสุดท้าย
  • 5 สิงหาคม 2567: ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล

หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมอบรมต้องสามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรมตลอดระยะเวลา 3 วัน ทางโครงการ ฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้หญิงและคนพิการหรือผู้มีภาวะทุพพลภาพสมัครเข้าร่วมอบรม

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ตามแบบฟอร์มที่ข้างล่างนี้

ลงทะเบียนเลย

เราไม่รับใบสมัครสำหรับโอกาสนี้อีกต่อไป

Pondok children memorizing the Quran. Credit: Nayueree Awaekueji.