No translations available

Romanların Yaşadığı Hak İhlalleri: Barınma Sorunu

25 September 2023

Bu raporda Çanakkale, Balıkesir ve İzmir illerinde yer alan bazı Roman mahallelerine gerçekleştirilen ziyaretlerde Barınma hakkına ve buna bağlı olarak kentsel hizmetlere erişime bakılmıştır. Söz tespitler barınma hakkı, kentsel hizmetler ve bunlara bağlı yaşayan ayrımcılıkla ilgilidir. Minority Rights Group International desteği ile gerçekleştirilen bu raporda ama.; İzmir, Balıkesir ve Çanakkale illerinde belirlenen mahalleleri ziyaret edip Romanların barınma durumlarını değerlendirmek ve barınma sorunlarını görünür hale getirmektir. Bu ziyaretler gerçekleştirilirken ve raporlaştırılırken, Roman Hafıza Çalışmaları Derneği (Romani Godi) ile birlikte yapılmıştır.

This report was produced under the programme ‘Strengthening Capacity of Ethnic, Religious and Linguistic Minorities and Ensure an Effective Advocacy for them in Türkiye’. More information on this programme can be found here.

Download (PDF, Turkish)

Author(s)

Fatoş Kaytan