No translations available

Romanların Yaşadığı Hak İhlalleri: Barınma Sorunu

25 September 2023

This resource was produced by MRG’s partner(s) with MRG. It remains the property of the organization(s) in question and does not necessarily reflect the views of MRG.

Bu raporda Çanakkale, Balıkesir ve İzmir illerinde yer alan bazı Roman mahallelerine gerçekleştirilen ziyaretlerde Barınma hakkına ve buna bağlı olarak kentsel hizmetlere erişime bakılmıştır. Söz tespitler barınma hakkı, kentsel hizmetler ve bunlara bağlı yaşayan ayrımcılıkla ilgilidir. Minority Rights Group International desteği ile gerçekleştirilen bu raporda ama.; İzmir, Balıkesir ve Çanakkale illerinde belirlenen mahalleleri ziyaret edip Romanların barınma durumlarını değerlendirmek ve barınma sorunlarını görünür hale getirmektir. Bu ziyaretler gerçekleştirilirken ve raporlaştırılırken, Roman Hafıza Çalışmaları Derneği (Romani Godi) ile birlikte yapılmıştır.

This content was published in the context of the programme ‘Strengthening the capacity of ethnic, religious and linguistic minorities in Türkiye’ (MARC). Learn more >

Download (PDF, Turkish)

Author(s)

Fatoş Kaytan