No translations available

Türkiye’nin Kayseri İlinde Çerkescenin Durumuna İlişkin Saha Raporu

25 September 2023

Birçok ulusal azınlık grubunun bir arada yaşadığı, çok kültürlü ve çok dilli bir ülke olan Türkiye’de milliyetçiliğe dayalı ulus-devlet ideolojisinin hâkim olması ve bu temelde kurulan siyasi sistem azınlık dillerini baskı altına almış, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır. Bugünkü Türkiye topraklarına 1860’lı yıllarda Kafkasya’dan gelerek yerleşen Çerkesler dilleri yok olma tehdidi altında olan dezavantajlı ulusal azınlıklardan biridir.

Bu rapor, Türkiye’de en fazla Çerkes yerleşimine ve nüfusuna sahip ikinci yer olan Kayseri ilinde Çerkescenin durumuna ilişkin Haziran 2023’te gerçekleştirilen saha çalışması temel alınarak hazırlanmıştır. Raporda öncelikle Çerkesler ve Çerkes diline ilişkin temel bilgiler ve genel olarak Türkiye’de Çerkescenin durumuna ilişkin güncel bilgiler, devamında da çalışmanın yöntemi ve bulguları paylaşılacaktır.

This report was produced under the programme ‘Strengthening Capacity of Ethnic, Religious and Linguistic Minorities and Ensure an Effective Advocacy for them in Türkiye’. More information on this programme can be found here.

Download (PDF, Turkish)

Author(s)

Murat Topçu