Please note that on our website we use cookies to enhance your experience, and for analytics purposes. To learn more about our cookies, please read our privacy policy. By clicking ‘Allow cookies’, you agree to our use of cookies. By clicking ‘Decline’, you don’t agree to our Privacy Policy.

No translations available

สือนะ ดีสะเอะ : ผลักดันสิทธิในเวทีสหประชาชาติ

25 May 2023

Click here to read in English

ในเดือนพฤศจิกายน นักกิจกรรมชนกลุ่มน้อยได้รวมตัวกัน ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเข้าร่วมการประชุมในเวทีสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนกลุ่มน้อย เพื่อส่งเสียงถึงปัญหาที่พวกเขาต้องเผชิญ หนึ่งในนักกิจกรรมชนกลุ่มน้อยที่เข้าร่วมในเวทีสหประชาชาติครั้งนี้ คือ คุณสือนะ ดีสะเอะ อุปนายกสมาคมคนพิการภาคใต้ ซึ่งเป็นสมาคมที่ทำงานประเด็นคนพิการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย พื้นที่ที่ชาวมลายูมุสลิมเป็นชุมชนส่วนใหญ่ แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็เป็นชนกลุ่มน้อยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

เธอได้เข้าร่วมการประชุมในเวทีสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนกลุ่มน้อย ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นการเดินทางครั้งแรกของเธอในยุโรป และยังเป็นครั้งแรกในการทำงานรณรงค์ในระดับสากล รับชมวิดีโอนี้เพื่อรับฟังข้อเสนอของเธอจากกรุงเจนีวาา 

คุณสือนะดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคม ฯ และเป็นผู้นำในกิจกรรมหลายอย่างในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เธออาศัยอยู่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสี่อำเภอของจังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ติดชายแดนไทย-มาเลเซีย และเป็นดินแดนดั้งเดิมของชาวมุสลิมที่พูดภาษามลายูปัตตานี ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อและความด้อยพัฒนาของภูมิภาคนี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนพิการที่อาศัยอยู่ที่นี่มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ 

คนพิการชาวมลายูมุสลิมต้องเผชิญกับผลกระทบในหลายมิติพร้อม ๆ กัน ทั้งจากการนับถือศาสนาและการใช้ภาษาที่เป็นส่วนน้อยของประเทศ และเผชิญกับการละเมิดสิทธิอย่างกว้างขวางตั้งแต่ด้านสุขภาพไปจนถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง ผู้หญิงพิการมลายูมุสลิมถูกทำให้เปราะบางเป็นพิเศษ เนื่องจากการเลือกปฏิบัติในหลายรูปแบบที่ทับซ้อนกันบนพื้นฐานของเพศ ชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา และความพิการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่สมาคมคนพิการภาคใต้ดำเนินการมีตั้งแต่การรณรงค์ไปจนถึงการฝึกอบรม มีเป้าหมายเพื่อปกป้องสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

คุณสือนะเกิดมาพร้อมกับความพิการทางร่างกาย เธอได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์สนับสนุนประเด็นคนพิการมานานหลายปี ส่วนใหญ่เป็นการเยี่ยมเยียนคนพิการในชุมชน จัดกิจกรรม แจกจ่ายความช่วยเหลือ และทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อผลักดันและริเริ่มโครงการสำหรับคนพิการในพื้นที่ เธอยังได้จัดทำฟาร์มขนาดเล็กและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่บ้านของเธอ ซึ่งคนพิการในพื้นที่สามารถมาเรียนรู้วิธีการซ่อมอุปกรณ์ช่วยเหลือ ปลูกผัก ทำอาหาร และเพิ่มทักษะในการสร้างรายได้อื่น ๆ น่าประหลาดใจที่เธอทำงานทั้งหมดนี้นอกเวลา ในขณะที่งานหลักของเธอคือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายบริหารที่สำนักงานรัฐบาลท้องถิ่น 

‘รับชมวิดีโอสัมภาษณ์

Photo: Screenshot from the video.

Sign up for our newsletter to get the latest news about minorities and indigenous peoples from around the world.