Výročná správa vyzýva európske vlády na boj proti zločinu z nenávisti vo vzťahu k menšinám

3 July 2014

Hoci je zločin z nenávisti vo vzťahu k menšinám každodennou realitou v celej Európe, úradní činitelia ho často ignorujú, uvádza Minority Rights Group International (MRG) vo svojej výročnej správe.

Hlavná správa medzinárodnej organizácie zaoberajúcej sa právami, State of the World’s Minorities and Indigenous Peoples 2014 / Situácia menšín a pôvodného obyvateľstva vo svete 2014, sa zameriava na „oslobodenie od nenávisti” a predstavuje závažné prípady a príklady z Bulharska, Francúzska, Grécka, Gruzínska, Maďarska, Ruska, Turecka, Ukrajiny a Veľkej Británie.

V správe sa píše, že žiadatelia o azyl, migranti, utečenci a dlhodobo usadené menšinové obyvateľstvo ako Židia, moslimovia a Rómovia, predstavujú najčastejšie zasiahnuté skupiny v regióne.

„Prejavy nenávisti a zločin z nenávisti sú súčasťou každodenného života mnohých menšín v celej Európe”, povedal Carl Söderbergh, riaditeľ pre politiku a komunikáciu v MRG. „A nečinnosť európskych vlád môžu páchatelia vnímať ako zelenú pre ich ďalšie správanie”.

V mnohých krajinách z dopadu svetovej finančnej krízy z roku 2008 a z vládnych úsporných opatrení vinili migrantov a etnické a náboženské menšiny. To sa premietlo do zvýšenej miery násilia a nenávisti voči nim. Viaceré krajné pravicové skupiny v národných parlamentoch, napr. v Grécku Maďarsku, sa stotožnili s protiimigračnou, protirómskou a antisemitskou rétorikou, ktorá sa im stala kľúčovým východiskom. Niektoré krajné pravicové skupiny sú napojené na polovojenské milície a skupiny občianskej domobrany, ako napríklad Zlatý úsvit v Grécku a Jobbik v Maďarsku. Počas nedávnych európskych volieb v niekoľkých krajinách jasne zvíťazili krajné pravicové strany, ako napríklad vo Francúzsku.

V Rusku a na Ukrajine sú násilné zločiny z nenávisti, namierené proti migrantom zo Severného Kaukazska, strednej Ázie a migrantom afrického pôvodu, posilňované nacionalistickými prejavmi v politickej a verejnej diskusii.

Xenofóbne správanie je vidieť aj v Bulharsku, kde nedávny príval tisícok utečencov hľadajúcich útočisko pred konfliktom v Sýrii, poskytol krajne pravicovým skupinám a extrémistom nový terč. Menšinové komunity v Bulharsku, ako Rómovia a etnickí Turci, dlho trpeli diskrimináciou a marginalizáciou, čo sa premietlo do nenávistných prejavov a násilia založeného na predsudkoch.

Základným problémom je, že obete majú pocit, že sa nemajú na koho obrátiť. Nenávistné prejavy a zločiny z nenávisti majú často podobu pouličného násilia alebo osobných útokov a taktiež môžu byť podporované alebo zvnútornené vo vládnych diskriminačných politikách. Napríklad vo Francúzsku sa ženy, ktoré naďalej nosia závoj aj po zákaze nosiť na verejnosti závoj zakrývajúci celú tvár, stali zo strany verejnosti objektom prenasledovania a urážok. A nie je žiadnou výnimkou, že sa legislatíva o zločinoch z nenávisti zneužíva voči menšinám a migrantom namiesto toho, aby ich chránila, ako napríklad v Maďarsku.

Podľa MRG táto frustrujúca úroveň násilia, obťažovania a verbálnych útokov v celej Európe poukazuje na fakt, že všetky vlády by mali nenávistné prejavy a zločiny z nenávisti brať vážne. Nedostatok konania zo strany vlád, napríklad pri úplnom zbere dát, zostavovaní správ alebo publicite v rôznych prípadoch, dáva nenávisti určitú podobu legitimity. V súčasnosti len štyri členské štáty EÚ zbierajú a publikujú úplné dáta.

„Najlepším liekom na nenávisť je rozprávať viac. A aby bolo možné zasiahnuť hlavné príčiny, musia proti nenávistným prejavom bojovať politici, vládni činitelia, náboženskí vodcovia, novinári a členovia väčšinových komunít”, povedal Söderbergh.

Internet a sociálne médiá poskytujú nové príležitosti na vybitie si nenávisti. Jednotlivci z menšinových komunít, ktorí sú na očiach verejnosti v politike, médiách alebo športe, sa stali prostredníctvom sociálnych médií novými terčmi nenávisti. Tieto komunikačné kanály sa však dajú používať aj pozitívne. Správa MRG opisuje niekoľko iniciatív zdola na podporu menšinových komunít, napríklad z Veľkej Británie, a na boj proti nenávistným prejavom prostredníctvom vzdelávania a mediálnych kampaní.

Informácie pre médiá

  • Možnosti získať interview:
    • Carl Söderbergh, riaditeľ pre politiku a komunikáciu, Minority Rights Group International
    • Evelin Verhás, právne prípady, Minority Rights Group Europe
    • Aktivisti za menšinové práva z Bulharska, Grécka, Gruzínska, Maďarska, Ruska, Ukrajiny, Veľkej Británie
  • Pozrite si video pri príležitosti zverejnenia správy. Prosím informujte tlačový úrad, ak chcete video použiť.
  • Správa Situácia menšín a pôvodného obyvateľstva vo svete 2014 je k dispozícii na bezplatné stiahnutie od 3.júla 2014.
  • Minority Rights Group International je popredná ľudskoprávna medzinárodná organizácia, ktorá sa zameriava na zabezpečenie práv etnických, náboženských a jazykových menšín a domorodého obyvateľstva. Pracujeme s viac ako 150 partnermi vo viac ako 50 krajinách.

Ak si chcete dohodnúť interview, kontaktujte prosím tlačový úrad MRG: [email protected].