Od krízy ku katastrofe: prvá súhrnná správa o situácii menšín v Iraku od nástupu ISIS

14 October 2014

Situácia menšín v Iraku je narastajúcou katastrofou, hovorí Skupina za práva menšín – Minority Rights Group International (MRG) a organizácia Ceasefire Centre for Civilian Rights (Centrum prímeria za práva civilistov) v prvej súhrnnej správe o náboženských a etnických menšinách zverejnenej od nástupu Islamského štátu v Iraku a Sýrii (ISIS) v krajine.

Počas prvých deviatich mesiacov roku 2014 bolo zavraždených vyše 12 000 civilistov a menšiny – vrátane chaldejsko-asýrskych a arménskych kresťanov, Turkménov, Jezídov, Kakáiov, Šabakov, Sabejcov-Mandejcov, baháistov, failijských Kurdov, čiernych Iračanov a Rómov – sú podľa slov organizácií medzi primárnymi terčmi.

V oblastiach kontrolovaných ISIS sa menšiny stali obeťami hromadných popráv, násilných konverzií, únosov, mučenia, sexuálneho násilia a ničenia majetku. Prinajmenšom pol milióna ľudí bolo donútených opustiť provinciu Ninive, ktorá bola po tisícročia domovom menšinových komunít, pričom si so sebou mohli vziať len o máločo viac než batoh so šatstvom.

„S desivou rýchlosťou dokončujú ISIS proces etnického čistenia, ktorý prebiehal už niekoľko rokov. Veľkosť mnohých menšinových komunít zredukovala emigrácia a zabíjanie až do bodu, v ktorom ich teraz ohrozuje nebezpečenstvo vymretia,“ hovorí Mark Lattimer, výkonný riaditeľ MRG.

Avšak rok 2014 neznamenal pre iracké menšiny začiatok krízy. MRG po dlhé roky dokumentovala vraždenia, mučenie, únosy, ozbrojené lúpeže a bombové útoky namierené voči ich náboženským rituálom.

„Keďže menšiny vo všeobecnosti nemajú svoje vlastné milície alebo kmeňové obranné štruktúry, aké majú väčšinové skupiny v spoločnosti, sú obzvlášť zraniteľné. Iracká federálna vláda ukázala, že je buď neschopná alebo neochotná zabezpečiť menšinám bezpečnosť. Vo veľkej väčšine prípadov vyšetrovania nie sú vykonávané riadne a strojcovia útokov zostávajú nepotrestaní, pričom sa vynára aj podozrenie zo spoluviny oficiálnych kruhov,“ dodáva Lattimer.

Po celom Iraku menšiny, ktoré zostali v krajine, žijú v nepretržitom strachu o svoju bezpečnosť, uvádza správa. Ich náboženské centrá sú cieľom útokov a ľudia z menšinových komunít majú strach otvorene prejavovať svoju náboženskú identitu. Oblasti, v ktorých žijú, trpia úmyselným zanedbávaním a oni sami narážajú na vysoké bariéry týkajúce sa prístupu k vzdelaniu, zamestnaniu, bývaniu, zdravotnej starostlivosti a ostatným základným službám.

Správa odporúča prijatie naliehavých opatrení, aby sa zabránilo ďalšiemu ničeniu a týraniu najzraniteľnejších občanov krajiny.

„Sektárstvo, ktoré zachvátilo irackú vládu a bezpečnostné zložky, musí byť zastavené a osoby zodpovedné za útoky na menšiny by mali byť brané na zodpovednosť v Iraku a aj na medzinárodnom fóre,“ hovorí Mark Lattimer. „Všetky strany zapojené do konfliktu by mali dodržiavať medzinárodné humanitárne právo a mali by zakázať akékoľvek bombardovanie zo vzduchu alebo akékoľvek iné útoky, pri ktorých by sa dali očakávať neprimerané obete na strane civilného obyvateľstva.“

Správa Od krízy ku katastrofe: situácia menšín v Iraku vychádza z rozsiahleho výskumu a nedávnych rozhovorov s aktivistami za práva menšín, popisuje hlavné porušenia ľudských práv, ku ktorým došlo v rokoch 2013 – 2014, rovnako ako dlhodobejšie prejavy diskriminácie prítomné na poli sociálnych, ekonomických, politických, právnych a kultúrnych záležitostí.

Poznámky pre editorov

Press releases are also available in the following languages:

[CZ] | [EN] | [HU] | [PL]

 • From Crisis to Catastrophe: The Situation of Minorities in Iraq (Od krízy ku katastrofe: situácia menšín v Iraku) bude uvedená v Bruseli na podujatí organizovanom Európskou parlamentnou delegáciou pre vzťahy s Irakom.
  Čas: 10.00 – 11.30, 16. október 2014
  Predsedajúci: Mr. David Campbell Bannerman
  Miesto: Zasadacia miestnosť A4F 384, Altiero Spinelli Building, Európsky parlament, Rue Wiertz 60, Brusel

Interview opportunities

 • Mark Lattimer, Executive Director, MRG (English) – in Brussels 15-16 October, otherwise in London
 • Pascale Esho Warder, Director, Hammurabi Human Rights Organisation and former Minister of Refugees in the Iraqi Interim government (English, Arabic) – in Iraq
 • Správu si z internetovej stránky MRG bude možné stiahnuť 16. októbra 2014
 • Minority Rights Group International je popredná medzinárodná organizácia na ochranu ľudských práv usilujúca sa o zabezpečenie práv etnických, náboženských a jazykových menšín a pôvodných obyvateľov. Spolupracujeme s viac ako 150 partnermi vo viac ako 50 krajinách.
 • Projekt Ceasefire je viacročný, Európskou úniou podporovaný program na zapojenie civilne vedeného systému monitorovania porušovania ľudských práv v Iraku, zameriavajúci sa v prvom rade na práva zraniteľných civilných osôb vrátane zraniteľných žien, vnútorne vysídlených osôb, ľudí bez štátnej príslušnosti a etnických alebo náboženských menšín, a na posúdenie možnosti civilne vedeného monitoringu ostatných situácií v krajine.
 • Ak chcete viac správ o menšinách v Iraku, navštívte stránku publikácií MRG.

Ak mate záujem o rozhovor s Markom Lattimerom (v Bruseli 15. – 16. októbra), alebo chcete požiadať o kópiu správy pred jej zverejnením, kontaktujte prosím target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>tlačový odbor MRG.