Od kryzysu do katastrofy: pierwszy pełny raport dotyczący sytuacji mniejszości w Iraku od początku ekspansji ISIS

14 October 2014

Sytuacja mniejszości zamieszkujących Irak staje się coraz bardziej dramatyczna, podaje Międzynarodowa Grupa na rzecz Praw Mniejszości (MRG) wraz z Centrum ds. Zawieszenia Broni na rzecz Praw Ludności Cywilnej (Ceasefire Centre for Civilian Rights) w pierwszym pełnym raporcie dotyczącym sytuacji mniejszości religijnych i etnicznych opublikowanym od początku ekspansji Islamskiego Państwa w Iraku i Lewancie (ISIS) na terytorium Iraku.

Od początku roku 2014 do końca września w Iraku zginęło 12.000 cywilów, a głównym celem były mniejszości, w tym Asyryjczycy, ormiańscy chrześcijanie, Turkmeni, jazydzi, Ahl-e hakk, Szabakowie, sabejscy mandejczycy, bahaici, Kurdowie Fajlijscy, czarni Irakijczycy i Romowie, donoszą organizacje działające na rzecz ochrony praw człowieka.

Na obszarach kontrolowanych przez ISIS mniejszości od pewnego czasu padają ofiarą zbiorowych egzekucji, przymusowego nawracania, porwań, tortur, przemocy seksualnej i niszczenia mienia. Co najmniej pół miliona osób należących do mniejszości zostało zmuszonych do ucieczki z prowincji Niniwa, od tysięcy lat zamieszkiwanej przez wspólnoty mniejszościowe. Uciekali oni zabierając tylko to, co mieli pod ręką.

„ISIS w zastraszającym tempie realizuje proces czystek etnicznych, który trwa od lat. Liczebność wielu wspólnot mniejszościowych została ograniczona wskutek emigracji i zabójstw w takim stopniu, że obecnie grozi im wyginięcie”, twierdzi Mark Lattimer, Dyrektor Naczelny Międzynarodowej Grupy na rzecz Praw Mniejszości.

Jednak kryzys w sytuacji mniejszości w Iraku nie rozpoczął się w 2014 roku. MRG od lat zajmuje się dokumentowaniem zamachów, tortur, porwań, napadów z bronią w ręku i bombardowań, których celem są ich obrzędy religijne.

„Ze względu na to, że mniejszości w zasadzie nie mają własnych oddziałów milicji ani plemiennych struktur ochrony, jakie posiadają grupy większościowe w społeczeństwie, jest to ludność szczególnie narażona na takie działania. Rząd federalny Iraku pokazał, że albo nie jest w stanie, albo nie chce zapewnić bezpieczeństwa mniejszościom. W znacznej większości przypadków śledztwa nie są prowadzone właściwie, a sprawcy ataków są bezkarni. Często wiele wskazuje na to, że dzieje się tak przy współudziale władzy“, dodaje Lattimer.

Raport mówi, że w całym Iraku członkowie mniejszości narodowych, którzy pozostali przy życiu, żyją w ciągłym strachu o swoje bezpieczeństwo. Miejsca ich kultu religijnego są celem ataków i boją się oni otwarcie demonstrować swoją przynależność religijną. Obszary, na których żyją, są celowo zaniedbywane. Ponadto mają oni poważne problemy z dostępem do edukacji, pracy, mieszkań, opieki zdrowotnej i innych podstawowych usług.

Autorzy raportu wzywają do natychmiastowego podjęcia kroków, by zapobiec dalszemu spustoszeniu pośród obywateli Iraku najbardziej narażonych na takie działania.

„Należy położyć kres przemocy na tle religijnym, z którą nie radzi sobie rząd Iraku ani organy bezpieczeństwa tego kraju, i pociągnąć do odpowiedzialności osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie ataków na mniejszości, zarówno w Iraku, jak i na arenie międzynarodowej“, twierdzi Mark Lattimer. „Wszystkie strony konfliktu powinny przestrzegać międzynarodowego prawa humanitarnego i zabraniać nalotów bombowych lub innych ataków, które mogą skutkować niewspółmiernie wysoką liczbą ofiar po stronie ludności cywilnej.“

Raport Od kryzysu do katastrofy: sytuacja mniejszości w Iraku powstał w oparciu o szeroko zakrojone badania i przeprowadzone w ostatnim czasie rozmowy z aktywistami mniejszości narodowych. Opisuje on poważne naruszenia praw człowieka, do których doszło w latach 2013 i 2014, a także bardziej długoterminowe przejawy dyskryminacji w aspekcie społecznym, ekonomicznym, politycznym, prawnym i kulturowym.

Uwagi redakcyjne

Press releases are also available in the following languages:

[CZ] | [EN] | [HU] | [SK]

 • Raport Od kryzysu do katastrofy: sytuacja mniejszości w Iraku zostanie opublikowany w Brukseli podczas spotkania zorganizowanego przez Delegację Parlamentu Europejskiego do spraw stosunków z Irakiem.
  Godzina: 10.00 – 11.30, 16 października 2014 r.
  Przewodniczący: Mr David Campbell Bannerman
  Miejsce: Meeting room (sala posiedzeń) A4F 384, Altiero Spinelli Building, European Parliament (Parlament Europejski), Rue Wiertz 60, Bruksela
  Aby zarejestrować się do udziału w spotkaniu, należy napisać na adres [email protected] do środy, 15 października, do godz. 10.00

Interview opportunities:

 • Mark Lattimer, Executive Director, MRG (English) – in Brussels 15-16 October, otherwise in London
 • Pascale Esho Warder, Director, Hammurabi Human Rights Organisation and former Minister of Refugees in the Iraqi Interim government (English, Arabic) – in Iraq
  M: +964 7702466002
  E: [email protected]
 • Raport będzie można pobrać ze strony MRG 16 października 2014 r.
 • Międzynarodowa Grupa na rzecz Praw Mniejszości jest wiodącą organizacją działającą na rzecz ochrony praw człowieka, której działania skierowane są na ochronę mniejszości etnicznych, religijnych i językowych oraz ludności autochtonicznej. Współpracujemy z ponad 150 partnerami w ponad 50 krajach.
 • Projekt dotyczący Zawieszenia Broni to wieloletni program zorganizowany przy wsparciu Unii Europejskiej mający na celu wprowadzenie w Iraku systemu monitoringu naruszeń praw człowieka prowadzonego przez cywilów. Nacisk położony jest przede wszystkim na przestrzeganie praw ludności cywilnej szczególnie narażonej na takie działania, w tym kobiet, które są na nie narażone, uchodźców wewnętrznych (UW), bezpaństwowców oraz mniejszości etnicznych i religijnych, a także na ocenę możliwości poszerzenia zakresu monitoringu prowadzonego przez cywilów na sytuacje mające miejsce w innych krajach.
 • Przejdź do strony publikacji MRG, aby zapoznać się z innymi raportami dotyczącymi mniejszości w Iraku

Aby umówić się na wywiad z Markiem Lattimerem (w Brukseli, 15-16 października) lub uzyskać kopię raportu podlegającą zakazowi rozpowszechniania, prosimy o kontakt z target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Biurem Prasowym MRG.